martes, 4 de febrero de 2014

Pagament Quota Soci 2014


Degut a que la entitat bancària (Banc Mare Nostrum / Banc Sabadell) ens cobra 2,80 € per cada rebut domiciliat, enguany s´ha pres la decisió de que el pagament anual de la quota de soci es faci en mà. 
D´aquesta manera, la nostra entitat podrá disposar dels 25 € de cada quota en la seva totalitat sense cap mena d´atracament.
Així doncs, durant aquest mes de febrer es podrà efectuar el pagament de 25 € en metàl·lic a la nostra seu social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario