lunes, 22 de diciembre de 2014

Importante: Tramitación licencias 2015

 
Ya se ha abierto el proceso para tramitar las licencias, de hecho desde L’Agrupa ya han sido tramitadas varias.
 
El precio de las licencias más utilizadas por nuestros socios son:
 
La “Catalana” 65 € y la UCI 78 €, pago en efectivo.
 
Os recordamos que para tramitar la licencia será necesario el abono de cuota de socio (30 €), dicha cuota podrá ser abonada en efectivo o bien por domiciliación bancaria (en este caso aportar una fotocopia de la portada de la libreta).
 
Ya sabéis que todos los sábados, a partir de las 18:00 (este sábado día 27 de diciembre también), L’Agrupa abrirá.
 
No lo dejéis para el último momento, ya que las licencias del 2014 caducan el 31-12-14.
 
 
 
“Està obert el procés per confeccionar les llicències 2015. Els Clubs afiliats ja poden entrar a l’aplicació LLICÈNCIES ON-LINE disponible awww.ciclisme.cat per iniciar el procediment de sol•licitud o renovació de llicencies.
El Club haurà de fer primer el pagament de la quota del 2015, per tal que el programa li permeti entrar i tramitar les llicències.
Per facilitar el procés de tramitació de llicències s’ha editat unManual Aplicació Llicències on-line que podeu trobar a l’apartat Llicències de la pàgina web federativa enllaçhttp://www.ciclisme.cat/contenido.php?seccion=licencia
Al mateix apartat o enllaç, trobareu tota la informació relativa a laNormativa de Llicències (Tramitació, Documentació, Forma de pagament i recollida, Protocol Certificat mèdic, informació d’assegurances etc...) i llistat de centres mèdics per la revisió del certificat d’aptitud esportiva. A més a més aquesta informació s'enviarà per correu postal a tots els clubs federats.
S'ha intentat, en la mesura de la prudència i l'efectivitat administrativa facilitar o suprimir el lliurament de documentació a la FCC. Hem de treure el màxim profit del programa i emplenar o revisar tota la informació de cada Club. Es prega que actualitzeu la composició de la Junta Directiva al programa. La FCC disposarà els mitjans personals i tècnics per lliurar les llicències lo mes ràpidament possible. Com és habitual les respectives Delegacions estan a la vostra disposició per atendre-us com mereixeu. Les noves llicències tindran efectivitat a partir del dia 1 de gener.
La posició actual de les companyies d’assegurances envers les pòlisses destinades a cobrir les activitats esportives de ciclisme ens han dut, aquest any, a una situació complicada per obtenir un bon servei i un preu correcte.
En els darrers 5 anys, pràcticament, no s’ha tocat el preu de les llicències, i els increments anuals del cost de les assegurances d’accidents i responsabilitat civil l’ha assumit la Federació. Aquest any 2014, degut al fort increment de la sinistralitat, amb més de 1.000 sinistres reportats, i l’augment de cost de l’atenció sanitària, les companyies d’assegurances han augmentat la prima de les pòlisses un 90%. Una part d’aquest increment el continuarà assumint la Federació, com hem fet els últims anys, però aquest any no ens queda cap altra opció que repercutir una part de l’increment als esportistes majors de 14 anys, prioritzant mantenir un preu baix a les llicències de ciclisme de base.
Els tipus de llicència, categoria segons edat i el preu corresponent el podeu trobar a l’enllaç http://www.ciclisme.cat/contenido.php?seccion=licencia
Aquest any 2014 hem tingut una sèrie de problemes derivats de la interpretació de la cobertura de l’assegurança d’accidents per part de la companyia asseguradora ALLIANZ i demanem disculpes a tots els que s’han vist afectats pel retard en complimentar el procediment i l’atenció sanitària. La Federació Catalana de Ciclisme està assumint i assumirà tots els casos derivats d’aquesta companyia asseguradora.
Per al 2015 la companyia d’assegurances FIATC cobrirà tots els Accidents dels federats majors de 16 anys durant la pràctica global de l'esport ciclista, en tots els casos, i la companyia MAPFRE continuarà cobrint tots els Accidents dels federats fins a 16 anys i també la Responsabilitat Civil dels menors i de l’activitat esportiva dels Clubs en aquesta franja d’edat.
La companyia d’assegurances CATALANA –OCCIDENTE continuarà cobrint la Responsabilitat Civil de federats majors de 16 anys i la RC de l’activitat esportiva dels Clubs afiliats, en aquesta franja d’edat.
Demanem a tots els federats i als Clubs que facin un ús racional i responsable de l’assegurança i especialment que segueixin el protocol d’actuació en cada cas, tant sigui d’Accidents com de Responsabilitat Civil.
Nota important : La llicència 2014, amb la respectiva cobertura d’assegurances, finalitza la seva validesa el 31 de desembre i no serà prorrogable al gener.”

No hay comentarios:

Publicar un comentario